Залепяне на стикер

1. Когато получите стикера, може да забележите върху него малки неравности.
2. Oтстранете ги внимателно като изгладите стикера с ръка или пластмасова карта.
3. Изчистете внимателно мястото където ще лепите от прах и частици.
4. Отлепете внимателно стикера от хартиената подложка, като внимавате всички елементи да останат по местата си въхру транспортното фолио!
5. Залепете стикера с помощта на транспортно фолио, което е залепено върху него.
6. Разтрийте транспортно фолио заедно със стикера върху повърхността с ръка или пластмасова карта.
7. Повдигайте бавно транспортно фолио от единия край и отлепяйте бавно докато се уверите, че стикерът е залепнал върху желаното от вас място.

Скоро ще има и снимки КАК? 🙂