Правила и условия

Моля, прочетете Правила и Условия

Този документ съдържа общите Правила и Условия, при които компанията осигурява продукти за потребителите чрез интернет страницата си www.stiker.us. Тези Правила & Условия важат за всички клиенти. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи Правила и Условия.

Потребителят приема Правила и Условия на закупуване на продукта, предоставя точна информация за адреса, на който иска да получи продукта.

Сайтът не носи отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, включително обезщетение за пропуснати ползи, загуба на продукта при пътуването му до указания адрес. Материалите(продуктите) публикувани на този сайт са защитени от закона за авторското право и са собственост на съответните производители и / или техните доставчици и партньори. Моля, преди да поръчате, прочетете Правила и Условия на употреба, определени от сайтът.

В страниците на този сайт потребители не могат да публикуват коментари за продуктите. Сайтът приема коментари само през формата за контакт и по никакъв начин и при никакви обстоятелства не отговарят обидни, нецензурно съдържание или злепоставящи съобщения и коментари. За проблеми или оплаквания, прочетете Правила и Условия или използвайте формата за контакти.

Сайтът може да променя цените по свое усмотрение по всяко време без предизвестие на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е валидна към момента на сключване на договора – по време на който е направена поръчката. Поради технически проблеми сайта, търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение или пропуснати ползи, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.